اطلاعات فنی موتورها

موتور mtu 183

 • گشتاور سفت کردن پیچهای موتور mtu 183
 • کفه ثابت
 • ۱۰۰ nm
 • 200 nm
 • 330 nm
 • 90-100 درجه
 • پیچ جانبی : ۸۰ nm
 • ———————————————————
 • کفه متحرک
 • ۱۰۰ nm
 • 90-100 درجه
 • ——————————————————–
 • سرسیلندر
 • ۱۰ nm
 • 50 nm
 • 100 nm
 • 150 nm
 • 190 nm
 • 90-100 درجه