سوابق تعمیرات

تعمیرات استاندارد موتورهای وارتسیلا توسط شرکت پایش صنعت سپنتا موتور

۱. تعمیر اساسی و رفع ایراد موتور Wartsila 8R32 در شناور

مشکل خسارت اساسی شاتون زدن و شکستن تنه موتور و خرابی جدی میل لنگ که با بررسی های انجام شده توسط فیلر های مناسب جوشکاری تنه انجام شد و میل لنگ نیز بصورت استاندارد یاتاقان بسته شد و در نهایت موتور بصورت کاملا استاندارد وارد سرویس شد .